Is mijn psycholoog ingeschreven op de lijst?

In België is de titel van psycholoog bij wet beschermd. Alleen psychologen ingeschreven op de lijst mogen de titel gebruiken. Via de zoekfunctie kunt u nagaan of iemand op de officiële lijst van psychologen is ingeschreven.

Waarom zich inschrijven?

    De inschrijving:
  • is wettelijk verplicht voor psychologen,
  • boezemt vertrouwen in bij uw cliënten/patiënten,
  • is een voorwaarde voor Btw-vrijstelling,
  • draagt bij tot de professionalisering van onze discipline,
  • zal u doen verschijnen op de officiële lijst van de psychologen in België.
Schrijf in op de lijst

Doe mee aan onze nationale studie tot en met zondag 17 februari

De Psychologencommissie heeft in samenwerking met de Belgische universiteiten een onderzoek gelanceerd om het beroep van psycholoog in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek beloven een grotere zichtbaarheid en erkenning te geven aan het beroep en de weg te openen naar een belangrijkere plaats in het maatschappelijke debat. Dit met als ultieme doel het verhogen van het psychologisch welbevinden van de Belgische bevolking. We nodigen u van harte uit om deel te nemen!

Jaarverslag 2017 – Psycholoog, een beroep in volle evolutie

In ons jaarverslag geven we een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Psychologencommissie in 2017 op het vlak van de inschrijving op de lijst, communicatie, het werk van de tuchtorganen, … In dit verslag schetsen we ook onze ambities en plannen voor de toekomst en gaan we in alle openheid in op onze werking.