Is mijn psycholoog ingeschreven op de lijst?

In België is de titel van psycholoog bij wet beschermd. Alleen psychologen ingeschreven op de lijst mogen de titel gebruiken. Via de zoekfunctie kunt u nagaan of iemand op de officiële lijst van psychologen is ingeschreven.

Waarom zich inschrijven?

    De inschrijving:
  • is wettelijk verplicht voor psychologen,
  • boezemt vertrouwen in bij uw cliënten/patiënten,
  • is een voorwaarde voor Btw-vrijstelling,
  • draagt bij tot de professionalisering van onze discipline,
  • zal u doen verschijnen op de officiële lijst van de psychologen in België.
Schrijf in op de lijst

Update coronavirus (Covid-19): nieuwe strengere maatregelen van kracht sinds woensdagmiddag 18 maart 2020

Naar aanleiding van de strengere maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft afgekondigd op dinsdagavond 17 maart 2020 en die in werking zijn getreden op woensdagmiddag 18 maart 2020, wensen wij graag een aantal bijkomende richtlijnen te geven. Deze bijkomende richtlijnen werden afgestemd met de FOD Volksgezondheid.

Jaarverslag 2018 – Psycholoog, een beroep in dienst van de geestelijke gezondheidszorg

In ons jaarverslag geven we een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Psychologencommissie in 2018 op het vlak van de inschrijving op de lijst, communicatie, het werk van de tuchtorganen, … In dit verslag schetsen we ook onze ambities en plannen voor de toekomst en gaan we in alle openheid in op onze werking.