Beroepsgeheim roept bij psychologen het meeste vragen op

In de nieuwsbrief van juli vroegen we u om deel te nemen aan een bevraging over uw deontologie en gerelateerde wetgeving. 236 psychologen vulden de korte vragenlijst in. We schetsen even de belangrijkste bevindingen.   
In de eerste plaats kregen we een beter zicht op de thema’s waarover de meeste vragen leven. Jullie vroegen vooral om meer informatie over:  

  1. Het beroepsgeheim, gaande van het doorbreken van de zwijgplicht tot het gedeeld beroepsgeheim;
  2. De begeleiding van minderjarigen;
  3. Het patiëntendossier.

Op basis van deze resultaten besloten onze medewerkers in de eerste plaats de informatie over het beroepsgeheim verder aan te vullen. In deze optiek publiceerden we al een eerste nieuwe tekst hier over de getuigenis in rechte.Over de begeleiding van minderjarigen werd in juli een uitgebreid dossier op onze website gepubliceerd. Onze medewerkers zullen dit thema echter nog verder aanvullen en verbeteren.
Op de vraag wie psychologen aanspreken bij deontologische dilemma’s, kwam ‘collega’s’ op de eerste plaats, gevolgd door ‘supervisie’ en ‘intervisie’. 
In de enquête peilden we verder naar jullie tevredenheid over de inhoud van de deontologische informatie op onze website: volgens de bevraagden zou 70 % van de psychologen die onze website raadplegen, tevreden zijn en de gepubliceerde informatie volledig vinden. Sommigen gaven zelfs aan dat “[ons] werk van kapitaal belang is”, en dat stimuleert ons verder te investeren in dossiers voor de hele beroepsgroep. 
Nogmaals bedankt aan iedereen die de enquête invulde en ons zijn suggesties overmaakte! We houden er rekening mee bij het uitwerken van nieuwe teksten. Nieuwe suggesties zijn overigens nog altijd welkom via feedback@compsy.be


 
Deel deze pagina