Een nieuw mandaat voor onze Voorzitster en plaatsvervangend Voorzitter

04/07/2017

Tot ons groot genoegen kregen we onlangs de bevestiging dat mevrouw Catherine Henry en de heer Alexander Allaert herbenoemd werden tot respectievelijk Voorzitster en plaatsvervangend Voorzitter van de Psychologencommisie. Na vier rijk gevulde jaren krijgen zij er zo een nieuw mandaat bij.

De afgelopen vier jaar drukte onze Voorzitster, ervaren advocate, zonder enige twijfel haar stempel op onze werking. Onder haar voorgaand mandaat vonden immers talrijke verwezenlijkingen plaats: de publicatie van de deontologische code, de democratische verkiezing van de Tuchtraadsleden en de oprichting van de Tuchtraden, de organisatie van een nationaal colloquium, de oprichting van een Bureau om de werking van de Psychologencommissie te verbeteren, een nieuwe website, een nieuwsbrief… en noem maar op.

Ook onze plaatsvervangend Voorzitter, magistraat, heeft tijdens zijn voorgaand mandaat belangrijke bijdrages geleverd. Expert in verschillende juridische en deontologische thema’s gaf hij ons meermaals advies, zonder hiervoor vergoed te worden. Hij ondersteunde ons in de uitbouw van het tuchtrecht voor psychologen. Ook werkte hij mee aan concrete aanbevelingen inzake de deontologische regelgeving voor psychologen. Verder formuleerde hij meerdere verduidelijkingen over artikels in de deontologische code, alsook een beknopt overzicht van het beroepsgeheim en de uitzonderingen hierop.

Het is voor ons een voorrecht om samen met hen de toekomst tegemoet te kunnen gaan. Met hen aan het stuur zijn we sterk om onze evolutie naar een Orde van psychologen in goede banen te leiden.

We wensen hen het allerbeste toe tijdens hun nieuwe mandaat!

 


 
Deel deze pagina