Onze directeur slaat nieuwe weg in

Niet zonder enige emotie dienen we u te informeren over het feit dat onze Directeur Edward Van Rossen de Psychologencommissie zal verlaten in de loop van de volgende maanden. In 2010 begon Edward hier als deeltijds coördinator. In 2011 werd dit een voltijdse functie die hij uitoefende tot hij in 2013 als Directeur werd aangesteld.

Graag geven we u een overzicht van de belangrijkste realisaties die onder de leiding van het Bureau en de Plenaire Zitting werden bereikt, in waardevolle samenwerking met een team van intussen meer dan 10 medewerkers:

  • Een verdubbeling van het aantal erkende psychologen tussen 2010 en 2017;
  • De ontwikkeling van het tuchtrecht en de deontologische code voor psychologen;
  • De verkiezingen en de opstart van de Tuchtraad en de Raad van Beroep;
  • De oprichting van de dienst communicatie en de dienst deontologie;
  • De oprichting van een Europees netwerk van autoriteiten die bevoegd zijn voor ons beroep;
  • De organisatie van een nationaal colloquium in 2016;
  • De grondige verbetering van onze communicatie: een logo, een nieuwe website, aanwezigheid op de sociale media, een nieuwsbrief en verschillende brochures en folders;
  • De invoering van online erkenningsaanvragen en betalingen;

Edward heeft de Psychologencommissie een belangrijke stem gegeven bij onder meer haar politieke, administratieve en universitaire partners. We zullen zijn expertise en kennis missen.

Tegelijk willen we Edward zeer hartelijk bedanken en wensen we hem veel succes in zijn nieuwe uitdaging!

Om het vertrek en de vervanging van Edward voor te bereiden, hebben we een oproep tot kandidatuur gelanceerd.


 
Deel deze pagina