Versterking voor het team deontologie

Een nieuwe medewerker heeft de rangen van de dienst deontologie vervoegd. Nadat Jean-Marc Hausman tijdelijk Marie-Caroline de Mûelenaere had vervangen, is hij op het aanbod ingegaan om als vast teamlid van de dienst deontologie de Psychologencommissie verder te doen groeien.

Jean-Marc is doctor in de rechten en licentiaat in de criminologie. Hij beschikt daarnaast over een aanvullend diploma filosofie en een gespecialiseerd diploma in de mensenrechten. Hij schreef zijn doctoraatsverhandeling aan de UCL en werkte mee aan verschillende interuniversitaire projecten met betrekking tot gezondheid.

Naast zijn halftijdse job bij de Psychologencommissie is hij ook nog onderzoeker en docent aan de UCL en de KULeuven.

Jean-Marc heeft ons zijn expertise al aangetoond tijdens het schrijven van deontologische dossiers, maar ook bij de publicatie van de brochure over de jurisprudentie die u de komende dagen samen met uw erkenningscertificaat en uw erkenningskaart zult ontvangen.

Zijn opleiding als jurist vormt voor ons een belangrijke meerwaarde om de verschillende aspecten van de deontologie te kunnen koppelen aan de dagelijkse beroepspraktijk van de psychologen.

Hartelijk welkom Jean-Marc en veel succes in uw nieuwe functie!


 
Deel deze pagina