Kennisclip met betrekking tot het EPD en het delen van gezondheidsgegevens

Wij hebben gewerkt aan een kennisclip met betrekking tot het elektronische patiëntendossier en het delen van gezondheidsgegevens, en delen deze graag met u.

De kennisclip gaat dieper in op:

  • de inhoud van het patiëntendossier;
  • de bewaartermijn en -vorm van het patiëntendossier;
  • het delen van gezondheidsgegevens, en de voorwaarden waaraan hiertoe moet worden voldaan, afhankelijk van het scenario dat zich voordoet;
  • het statuut van de persoonlijke notities;
  • het recht op inzage en kopie van de patiënt tot diens patiëntendossier.

U kan de kennisclip hier raadplegen. 

Belangrijk hierbij te vermelden is dat de kennisclip werd opgenomen voor het advies dat de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen hierover heeft afgeleverd, waardoor dit advies niet kon worden opgenomen in de kennisclip. Indien gewenst, kan u dit advies hier raadplegen. Het advies verandert in elk geval niets aan de inhoud van de kennisclip, in die zin dat het wettelijke kader dat erin besproken wordt nog steeds hetzelfde is. Als het wettelijke kader zou veranderen, houden wij u daar uiteraard van op de hoogte.


 
Deel deze pagina