Btw-vrijstelling

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 31/08/2021.

Voorafgaande noot: De wet van 11 juli 2021 tot wijziging van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft werd op 20 juli in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet zal in werking treden op 1 januari 2022. Het is momenteel afwachten op een circulaire die meer duidelijkheid moet verschaffen over de concrete wijzigingen ten gevolge van deze wet. Van zodra wij over meer informatie beschikken zullen wij hierover communiceren, en onderstaande webpagina overeenkomstig herwerken. In afwachting kunt u steeds contact opnemen met uw boekhouder.

Hieronder gaan we in op een aantal veelgestelde vragen over de btw-vrijstelling bij zelfstandige psychologen. Klik hieronder op de vraag om het antwoord te zien. Wenst u meer informatie over de btw-vrijstelling? Neem dan contact op met uw plaatselijk btw-controlekantoor.

 

Welke diensten van psychologen zijn vrijgesteld van btw?

Artikel 44 van het btw-wetboek omvat een lijst van alle activiteiten die vrijgesteld zijn van btw. 

Hoewel de diensten van een heel aantal zorgberoepen (zoals artsen) expliciet in artikel 44 aan bod komen, is dit niet het geval voor het beroep van psycholoog. Wel vindt u er een aantal algemenere vrijstellingen terug die ook van toepassing kunnen zijn op psychologen. Hiertoe behoren:

 • Diensten betreffende onderwijskeuze,
 • Diensten inzake gezinsvoorlichting. 

1. Diensten betreffende onderwijskeuze

De wet stelt dat diensten betreffende onderwijskeuze vrijgesteld zijn van btw (art. 44A2, 5A). 'Diensten betreffende onderwijskeuze' is op zich een vrij vaag en onduidelijk begrip.

In Beslissing E.T.114.414 wordt wel nog gespecifieerd dat

'de vrijstelling geldt voor de diensten die gewoonlijk worden verricht door psychologen op het vlak van psychopedagogie, naar analogie met de diensten die worden verstrekt door hun collega's in psycho-medisch-sociale centra (PMS)'.

PMS is de oude benaming voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Dus, indien uw activiteiten vergelijkbaar zijn met deze van een CLB, dan kunt u in principe aanspraak maken op deze vrijstelling.

2. Diensten inzake gezinsvoorlichting

Psychologen kunnen een vrijstelling krijgen als hun diensten dezelfde doelstellingen nastreven als Centra voor Levens- en Gezinsvragen (CLG). Hieronder valt onder andere hulp bij :

 • persoonlijke problematieken (angst, neerslachtigheid, ...),
 • ouder-kindrelaties,
 • relatieproblemen,
 • familiale bemiddeling.

Indien u gelijkaardige diensten aanbiedt, dan bent u dus eveneens vrijgesteld van btw.

Verder specifieert deze Beslissing nog dat niet alleen individuele gesprekken onder deze vrijstelling vallen. Het kan eveneens gaan om de volgende consultatievormen:

 • koppeltherapie,
 • gezinstherapie,
 • korte therapieën,
 • systemische therapie,
 • etc.

3. Onderwijsdiensten

Art. 44A2, 4A stelt verder nog dat :

 • het verstrekken van school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding en -herscholing;
 • het geven door leerkrachten van lessen met betrekking tot school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding of herscholing,

eveneens vrijgesteld zijn van btw. Dit kan belangrijk zijn voor psychologen die opleiding geven.

Terug

 

Welke diensten van psychologen zijn sowieso niet vrijgesteld van btw?

Er bestaat geen vrijstelling voor de dienstverlening binnen huwelijksbureaus. Dit geldt eveneens voor handelingen die verband houden met arbeidspsychologie en betrekking hebben op:

 • aanwerving (evaluatie, selectie, integratie enz.),
 • arbeidsprestaties,
 • beroepsziekten,
 • werkgroepen (regels, conflicten enz.),
 • personeelsbeheer (motivatie, management enz.),
 • werkintegratie en re-integratie enz.

Indien uw activiteiten onder één van deze categorieën vallen bent u dus niet vrijgesteld van btw.

Terug

Hoe weet ik of mijn diensten vrijgesteld zijn van btw?

Op basis van de wetgeving die we hierboven beschrijven, is het niet altijd eenvoudig om te bepalen of u wel of niet onder de vrijstellingen valt.

Indien u er niet zeker van bent, vraag dan raad aan uw plaatselijk btw-controlekantoor. Zij kunnen u vertellen of uw activiteiten al dan niet zijn vrijgesteld van btw. De Psychologencommissie kan dit in elk geval niet beoordelen.

Terug

 


 
Deel deze pagina