Inschrijvingscriteria

Met welke diploma's, bewijsdocumenten of attesten krijgt u toegang tot de titel van psycholoog?

Naargelang het land waar u uw diploma hebt behaald, dient u ons bepaalde bewijsstukken te bezorgen. Daarnaast is ook steeds een kopie van uw identiteitskaart vereist. Alle documenten dienen vergezeld te worden door een beëdigde vertaling indien niet opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

U hebt een:

 

 

Belgische diploma's

Wil u in aanmerking komen voor een inschrijving, dan moet u houder zijn van:

 • ofwel een Belgisch diploma master of doctor* in de psychologie (voor pas afgestudeerden volstaat een attest afgegeven door de universiteit),
 • ofwel een ouder equivalent daarvan zoals vermeld op de lijst van diploma's in de Wet van 8 november 1993

Voor informatie over deze diploma's of eventuele vrijstellingen, bijv. op basis van andere relevante diploma's, dient u zich te wenden tot de betrokken universiteiten.

* Gelieve ons ook een kopie van uw master diploma door te geven.

Terug

 

Nederlandse diploma's

Wil u in aanmerking komen voor een inschrijving, dan moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Ofwel houder zijn van een Belgisch attest van gelijkwaardigheid aan een diploma vermeld op de lijst van diploma's uit de Wet van 8 november 1993 afgeleverd door een Belgisch NARIC-centrum;
 2. Ofwel houder zijn van een Nederlandse erkenning als GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of neuropsycholoog, met vermelding in het BIG-register;
 3. Ofwel houder zijn van een Nederlands diploma master in de psychologie en schriftelijke bewijsstukken voorleggen die aantonen dat men het beroep gedurende de voorbije tien jaren minstens een jaar voltijds equivalent uitgeoefend heeft in Nederland. Aanvaardbare bewijsstukken zijn bijvoorbeeld: 
  • contracten,
  • loonbrieven,
  • verklaringen van werkgevers of supervisors,
  • uittreksels uit BTW-aangiftes,
  • samenwerkingsovereenkomsten met collega's,
  • facturen van psychologisch testmateriaal, ...

Terug

 

Franse diploma's

Wil u in aanmerking komen voor een inschrijving, dan moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Ofwel houder zijn van een Belgisch attest van gelijkwaardigheid aan een diploma vermeld op de lijst van diploma's uit de Wet van 8 november 1993 afgeleverd door een Belgisch NARIC-centrum,
 2. Ofwel houder zijn van een Franse erkenning als "psychologue" met vermelding in het ADELI-register,
 3. Ofwel houder zijn van een Frans diploma van een erkende 5-jarige universitaire opleiding in de psychologie, type "master 2", met vermelding van "finalité professionnelle" of vermeld in het « Décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue » .

Terug

 

Duitse diploma's

Wil u in aanmerking komen voor een inschrijving, dan moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Ofwel houder zijn van een Belgisch attest van gelijkwaardigheid aan een diploma vermeld op de lijst van diploma's uit de Wet van 8 november 1993 afgeleverd door een Belgisch NARIC-centrum,
 2. Ofwel houder zijn van een Duits diploma van een erkende 5-jarige universitaire opleiding in de psychologie met vermelding van:
  • "Diplom-Psychologe"
  • "Diplom-Psychologin"
  • "Dipl.-Psych."
 3. Ofwel houder zijn van een Duits diploma dat beantwoordt aan de criteria in de desbetreffende uitspraak "BGH 1985 AZ: I ZR 147/83" van het Bundesgerichtshof,

Terug

Andere buitenlandse diploma's

Wil u in aanmerking komen voor een inschrijving, dan moet u voldoen aan één van de combinaties van voorwaarden die beschreven zijn in het document met inschijvingsgronden voor het gebruik van de titel van psycholoog. Indien nodig dienen deze documenten vergezeld te worden door een beëdigde vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of Engels.

Terug


 
Deel deze pagina