Over de kandidaatstelling

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 22-06-2020.

Wie kan zich kandidaat stellen? 

Indien u zich kandidaat wil stellen, moet u voldoen aan de volgende 3 voorwaarden:

 1. U bent op 26 augustus 2020 minstens 3 jaar aaneensluitend ingeschreven bij de Psychologencommissie;
 2. U kreeg eerder geen tuchtstraf opgelegd, tenzij u in ere werd hersteld;
 3. U zetelt niet in de Plenaire Zitting van de Psychologencommissie (noch als effectief, noch als plaatsvervangend lid).

Alle ervaring kan relevant zijn voor deze rol, we moedigen dan ook psychologen vanuit alle sectoren aan om zich kandidaat te stellen.

Voor welke instanties, kamer en mandaten kunt u zich kandidaat stellen?

U mag zich slechts voor één van beide instanties kandidaat stellen: of de Tuchtraad, of de Raad van Beroep. Wat betreft het mandaat, mag u zich kandidaat stellen als effectief lid en als plaatsvervangend lid. Naargelang uw hoofdvestiging, kunt u zich opgeven voor de Franstalige, ofwel de Nederlandstalige kamer. Indien uw hoofdvestiging gelegen is in Brussel-Hoofdstad of in het Duitse taalgebied, mag u vrij kiezen voor welke kamer u zich kandidaat stelt. In dat geval dient u bij uw kandidaatstelling wel duidelijk te vermelden voor welke kamer u zich kandidaat stelt.

Wat houdt dit engagement in?

 • Ambtstermijn: Raadsleden worden verkozen voor een termijn van zes jaar. Deze termijn is nadien eventueel hernieuwbaar.
 • Frequentie van zittingen: Tuchtraad ongeveer maandelijks en Raad van Beroep minder frequent. De uiteindelijke beslissing omtrent de frequentie ligt bij de Voorzitters.
 • Duur en tijdstip: gedurende drie à vier uur overdag (werkdagen), in overleg te bepalen.
 • Locatie: Brussel, op 15 minuten wandelen van station Brussel Centraal en naast het metrostation Madou. Er is parking ter beschikking in de buurt.
 • Takenpakket:
  • Vóór de zitting: doornemen van dossiers, voorbereid door de griffier en de voorzitter (magistraat of advocaat);
  • Tijdens de zitting: actief deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming.
 • Bezoldiging: vergoeding van 170 euro voor een halve dag prestatie van minstens drie uur, afhankelijk van de spilindex. Bovendien is er ook een terugbetaling van verplaatsings- en parkeerkosten voorzien.

Plaatsvervangende leden worden enkel opgeroepen als een effectief lid verhinderd is of als het mandaat van deze laatste, door bv. ontslag of overlijden, een einde neemt.

Hoe kunt u zicht kandidaat stellen?

Hier kunt u het kandidaatstellingsformulier downloaden: Kandidaatstellingsformulier
Wanneer u dit volledig ingevuld hebt, dient u dit te verzenden naar info@compsy.be met als onderwerp ‘Kandidatuur verkiezingen Disciplinaire Instanties’. Uw kandidatuur moet uiterlijk op 15 juli 2020 om middernacht binnen zijn. U kan het document ook afdrukken en opsturen per aangetekend schrijven naar de
zetel van de Psychologencommissie: Kunstlaan 3, 1210 Brussel. Daarnaast mag u het tegen ontvangstbewijs afgeven op ons secretariaat (na afspraak). Ook in deze twee gevallen dient uw kandidatuur uiterlijk op bovenstaande datum te worden ingediend.

Het spreekt voor zich dat u enkel relevante informatie dient te vermelden bij uw kandidatuur.

Verkiezingspropaganda wordt dan ook niet toegestaan.

Procedure

Nadat alle kandidaturen verzameld zijn, wordt een overzichtsdocument gemaakt dat online gedeeld zal worden met alle psychologen. Op basis daarvan dienen de psychologen de nieuwe raadsleden te kiezen. Via een officiële stembrief die u mag verwachten in september, zal u uw stem kunnen uitbrengen. De eigenlijke verkiezingen vinden plaats op 30 september 2020. Het mandaat van de nieuwe leden start op 24 december 2020, tevens de datum waarop het mandaat van de huidige leden eindigt. 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren, wij helpen u graag verder.


 
Deel deze pagina