Bericht voor de psychologen in Vlaams-Brabant*

Graag stel ik me even voor. Ik ben Veerle Van Vlierberghe, projectmedewerker ggz-ouderen, tewerkgesteld binnen het Overlegplatorm Geestelijke Gezondheid Vlaams-Brabant (VLABO) . Binnen het VLABO ontwikkelt de Stuurgroep ggz-ouderen een beleidsvisie rond meer samenwerking en afstemming met de eerstelijnsactoren in het kader van een netwerk geestelijke gezondheid ouderen. Als projectmedewerker ondersteun ik de Stuurgroep in deze visieontwikkeling en maak ik momenteel werk van een oplijsting van het bestaande ggz-aanbod voor ouderen in Vlaams-Brabant, waar zelfstandige therapeuten uiteraard bij horen. We doelen hier in de omschrijving van ouderen niet zozeer op een leeftijdsgrens van 60 of 65 jaar, maar eerder op de aanwezigheid van een bepaalde kwetsbaarheid (fysiek, psychisch, sociaal of omgevingsgerelateerd) of een geriatrisch profiel (problematieken zoals delirium, valproblemen, mobiliteitsproblemen, incontinentie).

We willen graag de therapeuten die op zelfstandige basis met de doelgroep ouderen werken uitnodigen voor een afstemmingsmoment, omdat we:

  • een inventaris willen maken van privétherapeuten die in een eigen praktijk werken met en een specialisatie opgebouwd hebben rond de doelgroep ouderen.
  • op basis van deze inventaris de mogelijkheid krijgen om vanuit de hulpverlening (zoals ziekenhuizen of CGG’s) gerichter door te verwijzen naar privétherapeuten.
  • een beleidsnota ontwikkeld hebben waarin we een eerste voorstel formuleren voor een ggz-netwerk voor ouderen (gestoeld op het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg van 2018). Deze beleidsvisie voor een vernieuwd geestelijk gezondheidsbeleid voor ouderen willen we graag aan u toelichten en toetsen.

Indien u zich als privétherapeut inderdaad specifiek richt tot ouderen (d.w.z. een substantiële doelgroep binnen uw praktijk, aldus meer dan casuïstisch) en geïnteresseerd bent om aan dit overleg deel te nemen, vragen we u vriendelijk ons uw interesse te communiceren door een mail te sturen naar veerle.vanvlierberghe@vlabo.be. Gelieve hierbij ook te laten weten of u zich het beste kan vrijmaken tijdens de werkuren of in de avond. We zullen hiermee rekening houden voor het plannen van de bijeenkomst.

*De Psychologencommissie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.


 
Deel deze pagina