Proefproject bemiddeling naast disciplinaire procedure

Nieuwsbrief juni 2015

Uit eigen ondervinden en op basis van de ervaring van partnerorganisaties, constateerden we dat cliënten van psychologen vaak nood hebben om het hoe en waarom van hun ontevredenheid onder woorden te brengen. Zij zijn dan ook niet noodzakelijk op zoek naar een sanctie, maar eerder naar de erkenning van het probleem. De disciplinaire procedure via de tuchtraad biedt hier bijgevolg niet altijd een oplossing. Daarom gingen wij op zoek naar een bijkomend proeftraject. Dit vonden we in de gedaante van een bemiddelingsprocedure.

Voortaan willen wij cliënten en hun psycholoog ook voorstellen om bemiddeling te volgen. Dit a"pilootproject" is volledig vrijwillig: de instemming van beide partijen is noodzakelijk. Via bemiddeling trachten beiden het conflict op te lossen in wederzijds dialoog. Dit gebeurt, in alle vertrouwelijkheid, met de hulp van een erkend bemiddelaar. De bedoeling is om via één of meerdere gesprekken tot een overeenkomst te komen waarin zowel de psycholoog als de cliënt zich kunnen vinden. De oplossing van het geschil kan van velerlei aard zijn en wordt niet van buitenaf opgelegd, zoals bij een tuchtprocedure het geval is.

Lees meer over onze klachtenprocedures


 
Deel deze pagina