Nico HELSKENS

Compsy

Nico HELSKENS

Inschrijvingsnummer: 941126786

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

17/01/2023 - 31/12/2023

26/01/2022 - 31/12/2022

11/01/2021 - 31/12/2021

16/07/2020 - 31/12/2020