Indra WINTERS

  • Pelt, 3910, België
  • Leopoldsburg, 3971, België
Compsy

Indra WINTERS

Inschrijvingsnummer: 992135687

is geregistreerd bij de Psychologencommissie als psycholoog en mag bijgevolg de bij wet beschermde titel dragen.

De inschrijving als psycholoog houdt in dat deze persoon:

- de vereiste universitaire opleiding heeft genoten;

- gebonden is aan de deontologische beroepscode voor psychologen.


Deze psycholoog is geregistreerd voor de volgende data:

01/01/2024 - 31/12/2024

13/02/2023 - 31/12/2023

23/09/2022 - 31/12/2022