Verdeling van de zetels over de erkende beroepsverenigingen

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 24/06/2021.

Houd er rekening mee dat verzoeken tot erkenning als beroepsvereniging vóór 31 maart 2024 moeten worden ingediend bij het Ministerieel Kabinet.

De verdeling van de zetels gebeurt door de minister van Middenstand op basis van een analyse uitgevoerd door de FOD Economie. Meer info>>

De huidige vertegenwoordiging van de verschillende beroepsverenigingen binnen de Psychologencommissie ziet er als volgt uit:

Aantal zetels in de Psychologencommissie per beroepsvereniging en per sector

 

Klinische sector

Sector onderzoek en onderwijs

Sector arbeid en organisatie

Schoolsector

 

Eff.

Rdg.

Eff.

Rdg.

Eff.

Rdg.

Eff.

Rdg.

BFP-FBP

4

 

3

 

2

 

2

 

APPPsy

 

11

 

UPPSY

 

1

1

 1

1

 1


[* Eff: effectief met stemrecht; Rdg: effectief met raadgevende stem; (art. 16, KB 21/5/1996)]

De plaatsvervangers zijn niet weergegeven in bovenstaande tabel. Deze worden samen met de effectieve leden aangewezen. Het zijn vertegenwoordiger van dezelfde beroepsfederatie en van dezelfde professionele sector. De plaatsvervangers zetelen telkens als het effectief lid verhinderd is. Wanneer een effectief lid ontslag neemt of overlijdt, valt de opvolger in tot aan het einde van het mandaat.

Hoe worden de zetels verdeeld?

De verdeling van de zetels gebeurt door de minister van Middenstand, conform het koninklijk besluit van 21 mei 1996 tot regeling van de erkenning van de nationale beroepsfederaties van psychologen en van de vertegenwoordiging van de erkende federaties in de Psychologencommissie.

Elke erkende federatie dient zich binnen de Psychologencommissie te laten vertegenwoordigen in elk van haar vier professionele sectoren (art. 13).

De minister van Middenstand verdeelt de effectieve zetels (met stem) over de erkende beroepsverenigingen volgens het aantal leden van deze vereniging (art. 15). Een grote vereniging zal dus meer effectieve zetels toebedeeld krijgen.

Voor het bepalen van het aantal leden van een beroepsvereniging kijkt de minister naar het aantal rechtstreekse en onrechtstreekse leden. Hierbij houdt hij enkel rekening met psychologen die de titel mogen dragen en die hun ledenbijdrage voor het afgelopen jaar betaald hebben (art. 14).

Heeft een erkende beroepsvereniging te weinig leden om een effectieve zetel (met stem) te bekomen? Dan is zij enkel met een raadgevende stem vertegenwoordigd (art.16). 


 
Deel deze pagina