Jean-Pierre Dardenne als voorzitter Franstalige Tuchtraad

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 5/11/2018.

Nieuwsbrief december 2015

Op 16 juni 2015 benoemde onze voogdijminister, minister van Middenstand Borsus, Jean-Pierre Dardenne tot voorzitter van de Franstalige kamer van onze Tuchtraad. Als advocaat en als vervangend rechter aan de handelsrechtbank van Luik heeft meester Dardenne ruime ervaring in rechtspraak. Daarnaast kan hij ook terugblikken op een mooi politiek palmares. Van 1982 en 2011 was hij immers burgemeester van La Roche-en-Ardenne. Verder fungeerde hij als voorzitter van de Provinciale Raad van Luxemburg en hierna als Waals afgevaardigde.

Volgens Jean-Pierre Dardenne vereist de psychologie, zoals elk vrij beroep, een ethisch correcte uitoefening. Willen psychologen respect afdwingen bij het publiek en andere zorgprofessionals, dan dienen ze een aantal gedragsregels in acht te nemen. Een deontologische code en een competent orgaan dat toeziet op de naleving ervan, zijn dan ook onontbeerlijk.

Voor meester Dardenne staat "deontologie" echter niet gelijk aan een verzameling rigide regels die de autonomie van een professional moeten inperken. Het is eerder een sturend kader dat de waardigheid van het beroep en zijn beoefenaars beschermt. De deontologische principes zijn dan ook niet onaantastbaar. Ze dienen, samen met het beroep, te evolueren. En ook hun interpretatie laat best enige flexibiliteit toe.

Op de twee plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep na, zijn alle voorzitters van benoemd. Momenteel buigen deze zich over het reglement van interne orde. Dit document preciseert de concrete werking van de raden. Hierna kan de effectieve klachtenbehandeling van start gaan.

Bekijk het overzicht van de voorzitters en Raadsleden

Lees het artikel uit onze vorige nieuwsbrief waarin Kris Luyckx, de voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de Tuchtraad wordt voorgesteld.


 
Deel deze pagina