Stappenplan voor het gebruik van het e-logo

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 5/11/2018.

De werkwijze is vergelijkbaar met het toevoegen van een YouTube-filmpje aan een website. De precieze manier waarop dit gebeurt, is echter afhankelijk van het content management systeem (CMS) waarmee u werkt. Hieronder kunt u de algemene instructies terugvinden:

  • U logt in op onze website door te klikken op de knop "Login" in de rechter bovenhoek.

  • U klikt vervolgens op "Bekijk uw erkenningsfiche".

  • U klikt op de knop aDit e-logo op uw websitea onderaan uw erkenningsfiche. De integratiecode verschijnt in een wit veld eronder.

  • U kopieert de integratiecode met behulp van de toetsen Ctrl + C.  Het is belangrijk dat u de hele code meehebt (<iframe.. </iframe>).

  • Vervolgens gaat u naar de pagina van uw website waar u het logo wenst te plaatsen.
  • U logt in op uw Content Management Systeem (CMS) om toegang te krijgen tot de "text editor".
  • Bepaal de plaats op de pagina waar u het logo wenst in te voegen. Indien u het e-logo tussen tekst in wilt plaatsen, dan laat u op die plaats best wat witregels staan.
  • Hierna opent u het venster met de broncode. De knop voor de broncode verschilt volgens het gebruikte content management systeem. Normaal gezien vindt u deze in de werkbalk bovenaan de "text editor".
  • U plaatst uw cursor tussen de broncode op de plek waar u het e-logo wenst in te voegen. Let er wel op dat u de code niet tussen de openingstags en afsluitingstags van een bepaalde paragraaf plaatst.
  • U plakt de code op de gewenste plek (Control + V).
  • U sluit het broncode-venster.
  • U slaat de pagina op.
  • Wanneer u ten slotte de pagina in uw browser bekijkt, ziet u het e-logo verschijnen

 


 
Deel deze pagina