Meer transparantie en uniformiteit van erkenningsprocedures

Nieuwsbrief juni 2016

De Europese Commissie nodigde de Psychologencommissie uit om deel te nemen aan een erg kritische evaluatie inzake de erkenningsprocedures voor gereglementeerde beroepen. Dit zijn beroepen die, uit bescherming van de consument of patiënt, slechts toegankelijk zijn mits een specifieke kwalificatie. Wat betreft de gezondheidszorg werden volgende representatieve beroepen geselecteerd voor deelname aan het onderzoek: kinesitherapeut, tandarts en psycholoog. De inzet van het onderzoek is het uniformeren van de regelgeving inzake erkende beroepen overheen de Europese lidstaten. Dit om de barrières voor internationale mobiliteit van dienstverleners, inclusief zorgberoepen, te herleiden tot een minimum. Als bevoegde instantie voor psychologen zien wij er echter op toe dat de erkenningscriteria voor Belgische psychologen niet zodanig veranderen dat dit nadelig zou zijn voor de bevolking of de psychologen zelf.

Doelstelling van de bevraging

Complexe en onduidelijke erkenningsvoorwaarden kunnen afgestudeerden ontmoedigen om de arbeidsmarkt te betreden. Bovendien maakt de verschillende regelgeving tussen de Europese lidstaten het soms moeilijk om buiten de landsgrenzen aan de slag te gaan. Sommige landen vragen enkel een diploma, anderen eisen een bijkomende stage en nog andere landen organiseren een toelatingsexamen. De reden van deze inconsistente criteria is vaak onduidelijk en volgens de Europese Commissie zelfs achterhaald. Via een evaluatie van de situatie in verschillende landen wil ze de erkenningsvoorwaarden daarom uniformeren en aanpassen aan de noden van vandaag. Hiermee wenst ze de toegankelijkheid van erkende beroepen binnen de Europese unie te vergroten en de (jongeren)werkloosheid aan te pakken.

Welke positieve gevolgen kan dit hebben?

Een meer eenduidige regelgeving voor erkende beroepen zou de mobiliteit van psychologen binnen de Europese unie effectief vergroten. Buitenlandse psychologen zouden zich vlotter in België kunnen vestigen en Belgische psychologen zouden ook gemakkelijker aan de slag kunnen in het buitenland. Daarnaast zouden (zorg)consumenten een duidelijker beeld krijgen van de kwaliteit van de psychologische diensten, doordat er minder verschillen zouden zijn tussen de verschillende landen.

En negatieve gevolgen?

Er bestaat zeker ook een risico op ongewenste gevolgen. De gemakkelijkste manier om de mobiliteit van psychologen te verwezenlijken, is het verminderen van de reglementering in de verschillende landen, of zelfs het afschaffen ervan. Of dit ook werkelijk het advies zal zijn van de Europese Commissie is momenteel nog niet duidelijk.

Psychologencommissie blijft waakzaam

Onze houding ten opzichte van de evaluatie is constructief, maar waakzaam. Om afdoende te kunnen reageren op eventuele adviezen in een ongewenste richting, wisselden we alvast informatie uit met onze buitenlandse tegenhangers, alsook met de Belgische erkende beroepsfederaties.

 


 
Deel deze pagina