Herziening of beroep bij weigering van aanvraag

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 5/11/2018.

Wat als uw inschrijvingsaanvraag geweigerd wordt?

Herziening van uw aanvraag

Wanneer uw inschrijvingsaanvraag geweigerd werd, sturen wij u een brief met de reden van de weigering. Vervolgens kunt u een herziening aanvragen. U stuurt ons dan bijkomende documenten (diploma's, attesten en/of bewijzen) die de argumenten van de weigering ontkrachten.

Beroep instellen tegen een (finale) weigering

Werd de herziening van uw aanvraag (terug) geweigerd en meent u toch in aanmerking te komen voor een inschrijving op de lijst als psycholoog? Dan kunt u beroep instellen tegen deze weigering. U dient uw beroep als volgt in:

  • Binnen de 60 dagen na ontvangst van de weigering,
  • Schriftelijk,
  • Per aangetekend schrijven,
  • Gericht aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

 
Deel deze pagina