Jaarverslag 2017

Psycholoog, een beroep in volle evolutie

In ons jaarverslag geven we een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Psychologencommissie in 2017 op het vlak van de inschrijving op de lijst, communicatie, het werk van de tuchtorganen, …

In dit verslag schetsen we ook onze ambities en plannen voor de toekomst en gaan we in alle openheid in op onze werking.

Bekijk het volledig jaarverslag 2017


 


 
Deel deze pagina