Jaarverslag 2023

Bewaking van de deontologie en ondersteuning van psychologen en cliënten/patiënten

In ons jaarverslag geven we een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Psychologencommissie in 2023 op het vlak van de inschrijving op de lijst, communicatie, het werk van de tuchtorganen, …

In dit verslag schetsen we ook onze ambities en plannen voor de toekomst en gaan we in alle openheid in op onze werking.

Bekijk het volledig jaarverslag 2023


 
Deel deze pagina