Onze missie & onze waarden

Onze belangrijkste missie is van openbare orde en dient dus het publieke belang: de bescherming van de cliënten en patiënten van psychologen. Dit doen wij door de kwaliteit van de diensten van  psychologen te bewaken en zo het vertrouwen in de discipline te bevorderen.

Hoe willen wij invulling geven aan onze missie?

 • We regulariseren het gebruik van de titel van psycholoog via een inschrijvingsprocedure. Zo zorgen wij ervoor dat personen die beroep doen op iemand die de titel van psycholoog hanteert, wel degelijk beroep doen op iemand die daartoe over de vereiste universitaire studies beschikt en gebonden is door een deontologische code.
 • We houden de officiële lijst bij van alle personen die gerechtigd zijn de titel van psycholoog te dragen en stellen deze online toegankelijk voor het brede publiek.
 • We zien toe op een ethisch correcte invulling van de discipline en gebruiken hiervoor de juridisch verankerde deontologische beroepscode of plichtenleer als toetssteen.
 • Onze tuchtraden bieden een aanspreekpunt voor ontevreden cliënten/patiënten van psychologen.
 • We zijn een volwaardige gesprekspartner voor overheden en stakeholders, maar enkel omtrent zaken die verband houden met de titel en de deontologie van psycholoog.
 • We willen inzetten op een betere sensibilisering van het brede publiek van deskundigheid van psychologen en van hun engagement om hoge ethische normen na te leven.

Klik voor meer info over het verschil tussen de Psychologencommissie en de beroepsverenigingen 

Onze waarden

Welke kernwaarden geven onze werking en identiteit richting?

Een reflectiegroep binnen de Psychologencommissie kwam tot vijf centrale waarden die onze werking en identiteit in de toekomst richting moeten geven:

 1. Integriteit: wij wensen op een ethisch correcte, respectvolle en onpartijdige manier het vertrouwen in psychologen te bevorderen,
 2. Kwaliteitsgerichtheid: wij willen een professionele en betrokken houding aannemen. Tijdig evalueren en stilstaan bij onze werkwijze maakt hiervan integraal deel uit,
 3. Gebruikersgerichtheid: zowel met psychologen als met cliënten willen wij in dialoog treden. Wij nemen ons dan ook voor om in de toekomst onze gebruikersgroepen te bevragen en in te lichten over ons doen en laten,
 4. Verantwoordelijkheidszin: wij treden op als een onafhankelijke instantie met een controlefunctie. Niet zozeer om psychologen op de vingers te tikken, maar eerder om het vertrouwen in onze beroepsgroep te beschermen. Deze verantwoordelijkheid werd ons bij wet toegekend,
 5. Toekomstgerichtheid: wij zoeken instrumenten ter verbetering van onze dienstverlening. Een eerste stap in dit proces is de nieuwe website en databank.

 
Deel deze pagina