Wat is het verschil tussen de Psychologencommissie en de beroepsverenigingen?

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 17/12/2020.

Houd er rekening mee dat verzoeken tot erkenning als beroepsvereniging vóór 31 maart 2024 moeten worden ingediend bij het Ministerieel Kabinet.

De  missie van de Psychologencommissie is van openbare orde: de bescherming van de cliënten en patiënten van psychologen. >> Klik voor een overzicht van de missie en taken

In de plenaire vergadering van de Psychologencommissie zetelen er afgevaardigden van de beroepsverenigingen voor psychologen die daartoe erkend zijn door de minister van Middenstand. De Psychologencommissie is evenwel niet te vergelijken met een beroepsvereniging!  Zo mag zij, als publieke instantie en in tegenstelling tot de beroepsverenigingen, niet aan belangenverdediging van psychologen doen. Haar bevoegdheden vloeien overigens voort uit wetten en ministeriële besluiten die het algemene belang dienen.

Niettemin komt haar missie, de bescherming van cliënten van psychologen via een inschrijvingsprocedure, een deontologische code en een Tuchtraad, wel het vertrouwen in de discipline ten goede. Bijgevolg is het bestaan van een zelfregulerend beroepsorgaan als de Psychologencommissie in het belang van alle psychologen.

Hieronder sommen wij de belangrijkste verschillen met de beroepsverenigingen op.

De Psychologencommissie:

 • Federale overheidsinstelling,
 • Taken bij wet vastgelegd,
 • Bescherming van cliënten van psychologen,
 • Inschrijvingsprocedure om de titel van "psycholoog" te mogen gebruiken,
 • Deontologische code,
 • Aanspreekpunt bij klachten over psychologen,
 • Inschrijving op de lijst voor psychologen is wettelijk verplicht.

Een beroepsfederatie of -vereniging:

 • Vereniging zonder winstoogmerk,
 • Persoonlijke belangenverdediging van masters/licentiaten in de psychologie,
 • Ondersteuning bij de uitoefening van het beroep,
 • Takenpakket varieert overheen verschillende verenigingen,
 • Kortingen op tijdschriften, voordelige verzekeringen, verstrekking van beroepsinformatie, etc,
 • Lidmaatschap niet verplicht, wel aangeraden.

 
Deel deze pagina