Hoe laten psychologen hun stem horen in de Psychologencommissie?

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 20/11/2018.

Houd er rekening mee dat verzoeken tot erkenning als beroepsvereniging vóór 31 maart 2024 moeten worden ingediend bij het Ministerieel Kabinet.

De Psychologencommissie is geen beroepsvereniging

De Psychologencommissie is een publiek orgaan. Onze bevoegdheid vloeit voort uit wetten en ministeriële of koninklijke besluiten. Deze omvat enkele duidelijk afgebakende taken, zoals het bijhouden van de lijst van psychologen, de deontologie en de tuchtraden. Onze missie is overigens van publiek belang. Deze dient dus in de eerste plaats de bescherming van het brede publiek, de cliënten en de patiënten van psychologen. Dit komt uiteindelijk ook de integriteit van onze beroepsgroep ten goede. Maar belangenverdediging van psychologen valt geenszins onder onze missie. De Psychologencommissie is dan ook niet in staat om de psychologen te vertegenwoordigen naar andere overheidsorganen of belangengroepen toe. Dit behoort tot de taak van de beroepsverenigingen.

Beroepsverenigingen doen wel aan belangenverdediging, de Psychologencommissie niet

Beroepsverenigingen, daarentegen, verdedigen wél de beroepsbelangen van de psychologen die bij hen zijn aangesloten.  Hun afgevaardigden vertegenwoordigen hun aangesloten psychologen binnen bepaalde overheidsorganen.  Denk maar aan de Hoge Raad voor Zelfstandigen waarbinnen afgevaardigden van beroepsverenigingen zetelen. Hetzelfde principe geldt voor de plenaire vergadering van de Psychologencommissie.

>> Klik voor meer informatie over de verschillen tussen de Psychologencommissie en de beroepsverenigingen.

Vertegenwoordigers van erkende beroepsverenigingen zetelen binnen de Psychologencommissie

Vooraleer afgevaardigden van een beroepsvereniging binnen de plenaire vergadering van de Psychologencommissie mogen zetelen, dient de Minister van Middenstand deze vereniging te erkennen als voldoende representatief. De minister kijkt hierbij naar het aantal leden van de vereniging, de invulling van haar werking en de ledenspreiding over de verschillende landsdelen.

>> Klik voor meer info over de erkenning als beroepsvereniging voor psychologen

Is een lidmaatschap bij een beroepsvereniging verplicht?

Psychologen zijn vrij om te beslissen of ze zich aansluiten bij een beroepsvereniging of niet. Via hun lidmaatschap worden psychologen op de hoogte gehouden over relevante informatie, kunnen ze zich laten vertegenwoordigen in overheidsorganen en hun stem laten horen bij politieke beslissingen. Wat bij andere beroepsgroepen massaal gebeurt, is echter nog geen vanzelfsprekendheid bij psychologen. Zo zijn meer dan 7000 van de psychologen op de lijst niet aangesloten bij een beroepsvereniging.

>> Klik voor een overzicht van de erkende beroepsverenigingen bij de Psychologencommissie

Rechtstreekse verkiezing onder de psychologen op de lijst

Op dit moment kunnen dus enkel de afgevaardigden van de door de minister van Middenstand erkende psychologenverenigingen zetelen in de Psychologencommissie. Hierdoor zijn de psychologen die niet bij een erkende beroepsvereniging zijn aangesloten, niet rechtstreeks vertegenwoordigd binnen onze Plenaire Vergadering. De afgevaardigden uit de Plenaire Vergadering van de Psychologencommissie zijn al jaren vragende partij om dit gegeven te veranderen. Daarom dringen zij er bij onze voogdijminister op aan om rechtstreekse verkiezingen te organiseren onder de psychologen. 


 
Deel deze pagina