Hoe een dossier ontwikkelen?

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 15/11/2018.

Al drie jaar buigt de deontologische dienst zich over vragen aangaande de deontologie van psychologen. Sinds de publicatie van de beroepscode is het haar taak om psychologen te ondersteunen in het zich eigen maken van de deontologische plichten die voortvloeien uit het gebruik van de titel van "psycholoog". Bij aanvang hield ze zich voornamelijk bezig met het verhelderen van de bepalingen uit de toen nog nieuwe code. Na verloop van tijd zagen haar medewerkers een evolutie in de binnenkomende vragen: steeds meer uiteenlopende en al maar complexere thema's kwamen aan bod.

Deze complexiteit getuigt van de moeilijkheid die psychologen ervaren: 

- om enerzijds een totaalbeeld te bekomen van de geldende wetgeving die op hen van toepassing is (bijv. de regelgeving over de opvolging van een minderjarige),
- en om anderzijds een passend antwoord te formuleren op situaties die onder geen enkele wetgeving komen te vallen of waarover de wetteksten vaag blijven (bijv. de goede praktijken omtrent publiciteit).

De vragen van psychologen geven richting aan het studiewerk van de deontologische dienst. In 2017 peilde de Commissie trouwens met een bevraging naar de meest voorkomende vragen die bij jullie leven. De deontologische dienst heeft op basis daarvan een lijst opgesteld van teksten die we in de komende maanden zullen ontwikkelen.  

  1. In een eerste stap doet ze een grondige literatuurstudie en werkt ze een eerste versie uit.
  2. Deze tekst legt ze dan voor aan een groep van experten bestaande uit leden van de plenaire vergadering en externe specialisten.
  3. Deze expertgroep leest het voorstel in detail en oordeelt vervolgens over het nut, de leesbaarheid en de volledigheid ervan.
  4. Hierna krijgt ook een advocaat de tekst onder ogen voor een juridisch nazicht.


 
Deel deze pagina